Trender rundt videomøter - 3C Technology | Audiovisuell ekspertise for deg !

3

jul

Trender rundt videomøter

Nye måter å jobbe på

Siden mars har de fleste av oss jobbet på andre måter enn vi gjorde før. Videomøter er hverdagskost, “alle” kjenner Microsoft Teams og Zoom, hjemmekontor er den nye normalen for veldig mange og jobbreiser har blitt et fremmedord.

For oss som de fleste andre var det mye usikkerhet i mars-april, og vi hadde noe kortvarig permittering og noe nedgang i omsetningen.

Men i mai-juni har pågangen vært kraftig økende. Etter hvert som veldig mange bedrifter begynner å hente noen ansatte tilbake på kontoret samtidig som en god del fortsatt jobber hjemme, så øker behovet for gode kommunikasjons-løsninger raskt.

Videomøter erstatter fysiske?

Antall videomøter har økt voldsomt, og alle leverandørene rapporterer om kraftig økning i bruken.

Vi er overbevist om at det vil fortsette å avholdes mye videomøter fremover, selv om man også går tilbake til flere fysiske møter. I veldig mange sammenhenger er videomøter raskere, rimeligere og mer effektivt enn å møtes fysisk. Men vi mennesker er sosiale dyr, og prosesser som krever samhandling med flere parter tror vi fortsatt vil fungere aller best i den virkelige verden.

Mange kunder av oss har også erfart at vanlige, PC-baserte videomøter ikke erstatter personlig kommunikasjon godt nok. Med et lite bilde av den du snakker med der lyden kanskje er litt dårlig eller man sitter med store hodetelefoner, så blir opplevelsen en annen enn å snakke sammen i et felles rom.

Dette har gjort at mange innen helse, jus, konsulent-selskaper og undervisning har erfart at det er behov for en mer “premium” video-løsning.

Arbeidsmarkedet

Vi tror utviklingen vil ha en positiv effekt ved at bedrifter i større grad kan ansette folk lenger unna arbeidsplassen. Det vil være bra for sysselsetting i kommuner litt lenger unna byene, og bra for bedriftene som sparer på kostnadene ved kontorplass.

Vi tror den allerede tydelige trenden med “co-working spaces” og kontorfellesskap vil få et ytterligere oppsving. La oss si at du bor på et mindre sted et par timer fra nærmeste by. Kanskje du ikke har veldig lyst eller mulighet til å sitte alene hjemme. Men hvis du kan jobbe et sted like ved der du bor, så kan du ha videokommunikasjon med kolleger samtidig som du har “geografiske kolleger” som du kan ta en fredags-pils med.

En annen trend og forsterket konsekvens vil være at bedriftene trenger mindre plass. Allerede er det mange som har færre tilgjengelige kontorplasser enn antall ansatte. Med videomøter og smarte løsninger for ressurs-booking tror vi den trenden også vil forsterke seg i tiden fremover.

Og nå da?

I 3C gruppen, som består av 3C Technology AS i Lier, 3C Technology Vest AS i Bergen og GCCD i Drammen går vi sommeren i møte med et halvår bak oss som har vært bra om enn ikke helt som et normalt år.

Samtidig ser vi svært positivt på fremtiden, da vi er så heldige å sitte med svært høy kompetanse og gjennomtenkte konsepter for å hjelpe kundene våre til gode løsninger for videomøter og samhandling.

Vi har en solid portefølje av løsninger på alle nivåer og en gjeng entusiastiske og kompetente medarbeidere som brenner for å finne de rette løsningene for hver enkelt kunde.

Alle kontorene er bemannet gjennom sommeren.

Etter sommeren teller vi 18 ansatte, og vi gleder oss til å bygge gode løsninger for og med deg. Vi er alltid klare for en prat, eller aller helst videomøte, om hva som vil gjøre din arbeidsflyt bedre.

Med ønsker om en strålende sommer fra alle oss i 3C gruppen.

Post a Comment

error: Content is protected !!