OnVisit besøksregistrering - håndterer besøkende profesjonelt og effektivt

OnVisit besøksregistrering

OnVisit besøksregistrering

onVisit besøksregistrering

Start så enkelt som mulig. Ved behov utvides onVisit med et bredt utvalg av tilleggstjenester som bl.a. skanning av gjestepasseringer, gruppehåndtering, administrasjon av gjestekort, knytning med sluser/adgangskontroll og dynamisk tildeling av tilgang til gjestenett.

Profesjonell mottakelse

onVisit sikrer at alle gjester opplever en profesjonell og positiv mottakelse, og ikke minst en rask respons fra besøksmottaker.

Ressursbesparende

Den selvbetjente besøksregistreringen er godt tilpasset ubemannede og delvis bemannede  resepsjoner og kan bl.a. informere om varelevering, rutetider og taxi bestilling

Sikkerhet

onVisit gir dere full oversikt over hvem som kommer og går. Navneskiltene viser hvem som er gjester og i en nødsituasjon viser evakueringslista hvem som er på besøk. Kan også knyttes til adgangskontroll og sluser.
error: Content is protected !!