Airthings - 3C Technology | Audiovisuell ekspertise for deg !

Airthings

Airthings

Å bringe helse, innovasjon og teknologi til bygningene dine

Airthings for Business gir deg en rask og enkel måte å tilby et trygt, kostnadseffektivt arbeidsmiljø som fremmer produktivitet og gir maksimal avkastning.

Regner ut kostnadene for dårlig luftkvalitet

Fra høye nivåer av radon – den viktigste årsaken til lungekreft blant ikke-røykere – til økt astma og dårlig beslutningstaking, er usunn inneluft ansvarlig for en lang rekke ansattes helseproblemer. Og dette koster virksomheter penger gjennom høyt fravær og lav produktivitet.

Å gi et sunt miljø gjør at ansatte kan utføre sine arbeidsoppgaver trygt og gir kvantifiserbare fordeler.

Ta kontroll over IAQ-en din

Vi ønsker å gi virksomheter mulighet til å ta kontroll over deres inneluftkvalitet (IAQ) i bygninger. Løsningen vår er designet for å la anleggsledere, arbeidsgivere og beslutningstakere forbedre trivsel og øke produktiviteten ved å overvåke og analysere innendørs luftforurensning.

En enkelt løsning som kan tilpasses alle bygninger

Airthings for Business lar virksomheter overvåke, måle og analysere inneluftskvaliteten. Å forbedre en bygnings helse og velvære påvirker direkte produktiviteten og energieffektiviteten, det være seg et kontorbygg, boligblokk, medisinsk anlegg eller utdanningsinstitusjon.
error: Content is protected !!