Multiconsult

Multiconsult

Multiconsult

Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Ved hjelp av mer enn 2200 dyktige medarbeidere tilbyr selskapet multifaglig rådgiving, design, prosjektering, arkitektur, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll – både nasjonalt og internasjonalt.

KONTRAKTSPERIODE

2016

KONTRAKTSVERDI

NOK 3 millioner

LOKASJON

Bergen

KONTAKTINFORMASJON

Oppgis på forespørsel

PROSJEKT

Kantine, Treningsrom, Møterom, Digital Skilting, Videokonferanse

PROSJEKTLEDER

Dan Fredrik Halvorsen

INDUSTRI

Konsulentvirksomhet
Multiconsult oppførte i 2016 byggetrinn 2 av sine nye lokaler i Bergen. 3C Technology Vest AS ble valgt som totalleverandør på audiovisuelle løsninger.

Vi har levert totalt 23 møterom, lyd og bilde i kantine og treningsrom, samt infoskjermer og programvareløsninger på totalt 19 skjermer.

Møterommene er av forskjellig størrelse og utforming og kunden valgte derfor å differensiere møterommene for å dekke forskjellige behov. Felles for rommene er at alle er utrustet med Crestron touchpaneler for styring og enkel betjening av løsningene. Alle møterom har videomatrise slik at bilde og lyd kan rutes dit man ønsker. Det er også lagt inn en link mellom byggets KNX system og touchpanelet slik at lys styringen er automatisert etter hvilket scenarie møterommet brukes i.  Om det ikke er bevegelse i møterommet på en gitt tid vil lys og AV utstyr automatisk slås av.

Alle møterommene er tilrettelagt med eksternt kamera og mikrofon slik at kunden kan kjøre videomøter via Skype 4 Business.

På samhandlingsrommene er det totalt 4 skjermer på visningsveggen slik at flere brukere kan ha sitt bilde fremme og samtidig ha oversikt  på hva andre jobber med.

error: Content is protected !!