Lundin Norway

Lundin Norway

Lundin Norway

Lundin Norway AS ble etablert i 2004 med norsk ledelse og norske ansatte for å drive olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel. Lundin Norway er et heleid datterselskap av det børsnoterte selskapet Lundin Petroleum (LUPE). Lundin Norway har hovedkontor på Lysaker i Bærum kommune. Driftsorganisasjonen vår for Brynhild- og Edvard Grieg-feltene ligger også her. Vi har også kontor i Harstad.

KONTRAKTSPERIODE

2013

KONTRAKTSVERDI

NOK 12 millioner

LOKASJON

Lysaker

KONTAKTINFORMASJON

Oppgis på forespørsel

PROSJEKT

Operasjonsrom, Videokonferanse, Møterom, Fellesområdet, Digital Skilting

PROSJEKTLEDER

Frank Sand

INDUSTRI

Olje- og gass
Ved innflytting i nytt hovedkontor på Lysaker, ble 3C Technology valgt som leverandør av AV-utstyr til alle møterom, samt operasjonsrom og beredskapssentral. Høsten 2015 leverte vi løsninger der ensartet bruk av alle typer rom sto i fokus. Med touchpanel på bordet med et enkelt brukergrensenitt, skal brukerne oppleve det som intuitivt å presentere og avholde videomøter uansett rommets størrelse og type. Med Crestron infrastuktur og Sony skjermer har vi levert løsninger som er godt integrert, og som vi er sikre på bidrar til en effektiv jobb-hverdag for selskapets ansatte.

En stor infoskjerm i fellesområdet var også en del av leveransen. Her var det viktig med et godt lesbart bilde for en stor gruppe deltakere. Løsningen ble 2 skjermer a 4 stk. 55’’ skjermer montert høyt på vegg. I tillegg så ble det installert lydanlegg som i høy kvalitet håndterer både program lyd og tale lyd som blir distribuert via trådløse mikrofoner.
Hele løsningen blir styrt via et enkelt panel driftet av Crestron styring.

3C Technology AS har også en omfattende service- og vedlikeholdsavtale på alle rommene, med responstider som er definert ut fra rommenes status (VIP / non-VIP).

Med operasjonsrom som direkte drifter olje- og gass-operasjoner er det ikke rom for nedetid.

error: Content is protected !!