Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, drives med et ideelt formål og har langsiktig avtale med Helse Sør-Øst RHF.

Sykehuset er lokalsykehus for flere bydeler i Oslo med ansvar for indremedisin og psykisk helsevern inkludert øyeblikkelig hjelp, og har også noen særskilte funksjoner som planlagt kirurgi, hospice og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO.

KONTRAKTSPERIODE

2016

KONTRAKTSVERDI

NOK 3 millioner

LOKASJON

Oslo

KONTAKTINFORMASJON

Oppgis på forespørsel

PROSJEKT

Auditorium, Operasjonsrom, Møterom, Digital Skilting, Besøksregistrering

PROSJEKTLEDER

Pål Sigvaldsen

INDUSTRI

Sykehus
To flotte nybygg på til sammen 18.000 m2 er under oppføring. Sammen med ombygginger av eksisterende lokaler vil det gi en kapasitetsøkning på ca. 70 sykehussenger.

I 2016 har vi gjennomført et prosjekt i bygg L, med utrustning av møterom, digital skilting, adgangssystem og operasjonsrom, samt ikke minst et avansert auditorium med komplett løsning innen lyd, lys, bilde samt streaming ut for fjernundervisning og videomøter og streaming inn fra operasjonssal. Hele løsningen betjenes enkelt fra stort panel i talerstol, støttepanel bak i rommet og også via PC, tablet etc gjennom et programmert web grensesnitt.

error: Content is protected !!