Lindorff

Lindorff

Lindorff

Lindorff ble stiftet i 1898 av Eynar Lindorff under navnet Creditreformforeningen og kan se tilbake på en over 110 år lang historie. Selskapet har vokst fra sin spede start med et lite kontor i Oslo til å bli et ledende Europeisk konsern, representert i 13 land.

I Norge har vi ca 700 medarbeidere, fordelt på fire store kontorer i Oslo, Røyken, Bergen og Trondheim, samt mindre kontorer fordelt over hele landet. Vi leverer tjenester i hele verdikjeden, fra kundeutvelgelse, kredittinformasjon, fakturaadministrasjon, inkasso, låneadministrasjon og porteføljeoppkjøp.

KONTRAKTSPERIODE

2014

KONTRAKTSVERDI

NOK 3,6 millioner

LOKASJON

Oslo (Norge), Vilnius (Litausen), Horsens (Danmark) og Milano (Italia)

KONTAKTINFORMASJON

Oppgis på forespørsel

PROSJEKT

Auditorium, Styrerom, Felleområdet, Kantine, Grupperom

PROSJEKTLEDER

Pål Sigvaldsen

INDUSTRI

Inkasso – og kredittopplysningsvirksomhet
I samarbeid med vår partner Eparter AS fikk vi oppdraget med å innrede Lindorffs nye hovedkontor i Hoffsveien i Oslo. Her designet vi en løsning med full automatikk i alle møterommene. Det vil si at når bruker kobler til sin PC eller Mac, så starter skjermen opp og viser riktig innhold i rett format. Når nestemann kobler seg til skifter bildet automatisk, og når møtet er over er det bare å koble seg fra.

Med et stort antall møte- og grupperom, samt auditorium og styrerom var dette et stort prosjekt, som vi er stolte av å ha levert.

I etterkant av installasjonen har vi også levert tilsvarende løsninger til Lindorffs nye kontor i Vilnius, Litauen.

error: Content is protected !!