Energiselskapet Buskerud

Energiselskapet Buskerud

Glitre Energi (tidl. Energiselskapet Buskerud)

glitre_energi_logo
Glitre Energis ambisjoner er å videreutvikle og fornye energiforsyningen i Buskerud- og Hadelandsregionen slik at langsiktig verdiskapning for eierne oppnås samtidig som kundene får konkurransedyktige strømleveranser med hensyn til pris og leveringskvalitet. Strategien som er fulgt i en årrekke for å realisere denne ambisjonen er å investere i nye fremtidsrettede energianlegg og tilhørende systemløsninger innenfor kraftproduksjon, kraftnett og varmeproduksjon/fjernvarme. Hovedkontoret ligger i Drammen.

KONTRAKTSPERIODE

2016

KONTRAKTSVERDI

NOK 1.8 millioner

LOKASJON

Drammen

KONTAKTINFORMASJON

Oppgis på forespørsel

PROSJEKT

Styrerom, Videokonferanse, Møterom, Green Room

PROSJEKTLEDER

Pål Sigvaldsen

INDUSTRI

Energi- og nett
I det splitter nye Energibygget i Drammen, har vi fått gleden av å levere et bredt spekter av brukervennlige møteromsløsninger. Bookingskjermer utenfor alle møterommene, som er direkte integrert mot Microsoft Exchange, gjør det enkelt å utnytte kapasiteten godt. Og for første gang har vi innredet et fritthengende møterom ! Også spennende å få levere et Green room, for enkel tilgang til video-opptak og produksjon av eget materiell.
error: Content is protected !!