Møteromsbooking

Møteromsbooking

Møteromsbooking

Effektiv administrasjon av møterommene med direkte toveis oppdatering mot Exchange & Outlook

Vi leverer svært brukervennlige møtereservasjonssystemer fra Crestron og Loop24. Du får en berøringsfølsom skjerm som viser møteinfo og reservasjoner i “realtime”, akkurat der du har bruk for det – utenfor møterommet.

Denne formen for interaktiv, digital skiltning reduserer muligheten for møteavbrytelser og reservasjonskonflikter, og bidrar til effektiv utnyttelse av rommene.

Du får full oversikt utenfor møterommet over bookinger, direkte reservasjon på skjermen og integrasjon mot MS Outlook/Exchange eller andre kalender-systemer.

Kontakt 3C Technology for mer informasjon om møteromsbooking.

– Crestron Fusion Brosjyre
– LoopMeeting Brosjyre

error: Content is protected !!