Møterom og undervisningsrom

Møterom og undervisningsrom

Møterom og undervisningsrom

Det er store forskjeller på behovene i møterommet. Om du skal vise en enkel presentasjon eller om alle i rommet skal kunne dele sine PC-/Mac-/Ipad bilder vil løsningene bli forskjellig. Men felles for alle er at løsningene som velges må være ryddige, intuitive, enkle å betjene og fungere godt over tid.

Vår kompetanse ligger i å ta utgangspunkt i behovene i hvert enkelt tilfelle, bygge tekniske løsninger som ivaretar disse best mulig, og som samtidig er skalert for fremtiden.

Det er mange forhold å vurdere i utformingen av et møterom, og vi er opptatt av er:

– Oppstartstid for presentasjon
– Interaktivitet
– Logisk betjening
– Gjenkjennelighet i alle rom

I tillegg er det selvsagt viktig å bygge en teknisk løsning med komponenter som fungerer sammen, og kan styres over samme plattform.

La oss være din partner for utforming og komplett leveranse av brukervennlige og driftssikre møte- og undervisningsrom. Vi bistår fra tegning til løpende support, og vi ønsker å hjelpe deg å finne løsninger som er optimale for dine behov og din drift.

error: Content is protected !!