Kontrollrom

Kontrollrom

Kontrollrom

Kontroll- og operasjonsrom er svært viktige rom, som krever en grundig og systematisk tilnærming.

Vi har i mange år designet og implementert innovative løsninger for storskjerms-visning i denne type rom. Typiske løsninger her omfatter et større antall kilder i form av PC, arbeidsstasjoner, klienter, kamera og virtuelle kilder, som skal presenteres i definerte oppsett på en eller flere store skjermflater.

Vår erfaring omfatter løsninger for olje/offshore, politi, vannverk og IT driftssentraler, og vi er svært opptatt av å gjøre en grundig evaluering av behov, krav til redundans og ikke minst hvordan vi kan skape en løsning som er mest mulig brukervennlig uten å miste nødvendig fleksibilitet.

error: Content is protected !!