Kontrollrom - 3C Technology | Audiovisuell ekspertise for deg !

Kontrollrom

Kontrollrom

Kontrollrom

Kontroll-, beredskaps- og operasjonsrom er kritiske rom, som krever høy brukervennlighet og høy redundans.

Vi har lenge levert innovative løsninger for visning på storskjerm og mange skjermer i kontrollrom og beredskapsrom.

Typiske løsninger omfatter mange kilder i form av PC, arbeidsstasjoner, kamera med mer. Disse skal enkelt presenteres i definerte oppsett på en eller flere store skjermflater. Og gjerne ut av rommet med streaming eller videomøter.

I dag blir det stadig viktigere å virtualisere løsningene. Brukerne jobber gjerne inn i et system for loggføring der også eksterne kilder kan deles. I en skarp situasjon er det kritisk at infrastrukturen virker, at det er raskt og enkelt å delta for alle impliserte parter. Og det gjelder enten de fysisk er i rommet eller må koble seg til fra en laptop eller telefon.

Kontrollrom er et eget fagfelt, og sammen med vårt datterselskap GCCD har vi meget omfattende erfaring og kompetanse innen dette området.

3C har bygget løsninger for olje/offshore, politi, vannverk og IT driftssentraler. På grunn av dette er vi veldig opptatt av å gjøre en grundig evaluering av behov og krav til redundans.  Og ikke minst hvordan vi kan skape en løsning som er mest mulig brukervennlig uten å miste nødvendig fleksibilitet.

error: Content is protected !!