Auditorium og styrerom - tekniske løsninger som alltid virker

Auditorium og styrerom

Auditorium og styrerom

Auditorium, konferansesaler og styrerom

I et auditorium og andre avanserte rom er det gjerne mange flere hensyn å ta enn i mindre møterom.

Som regel er det aktuelt med både tale- og programlyd, lys, kamera og mange andre funksjoner i et godt auditorium. Det kan være aktuelt med mange forskjellige kilder både for lyd og bilde, og i et moderne utstyrt rom integrerer vi betjeningen av en rekke forskjellige komponenter i et enkelt og brukervennlig panel.

Vi har lang erfaring og bred kompetanse i å utvikle brukervennlige og driftssikre løsninger, der lyd og bilde, akustikk og betraktnings-vinkler, nettverks-integrasjon og design kommer sammen til et godt rom som gir deg en god arena for alle typer møter og presentasjoner.

I de siste rommene av denne type vi har levert, er løsninger som streaming, videoopptak og livefunksjon stadig mer fremtredende. Og vi leverer også scene- og effektlys, akustikk-demping, smarte touchløsninger og gjennomtenkte talerstoler med støtteskjermer.

Det er definitivt mange faktorer å ta hensyn til når man skal utstyre denne type rom med gode AV-løsninger. Hos oss finner du all kompetanse og erfaring som er nødvendig for å skape et velfungerende auditorium som dekker alle behovene i dag, og som også er godt optimert for fremtiden.

Kontakt 3C Technology for mer informasjon om audiovisuelle løsninger for auditorier og styrerom.

error: Content is protected !!