LEAN Communications forenklende digitalisering - komplett VDC rom

24

jun

LEAN Communications forenklende digitalisering

VDC løsning i et big room
Big room løsning for VDC

av Carl Elowsson, Interactive Norway AS

LEAN Communications som er Norges ledende leverandør av Lean-konsulenttjenester og opplæring holder til på Skøyen i Oslo. Lean Communications hjelper bedrifter i implementering av Lean-filosofien. De jobber både i privat og offentlig sektor.

I januar 2018 ønsket Bjørn Ungersness og de andre i LEAN Communications å oppgradere og effektivisere sine kurslokaler og gjøre de mer tilrettelagt for økt aktivitet mellom kursdeltagerne. Sammen med Interactive Norway ble det skissert en løsning som hadde de kvalifikasjoner som støttet oppunder tankegangen om dialog og planlegging mellom fagene. Også kalt ICE (Integrated Concurrent Engineering).

Da skissen ble omsatt fra idé til løsning var fleksibilitet målet og det 80 m2 store rommet så slik ut:

Lean-communications-kurslokale-tilrettelagt-interaktive-vegger-interaktiv-lyd
  • Bord og stoler som enkelt tillater ommøblering, fra små grupper til plenumsoppsett og tilbake til grupper igjen.
  • Tre stor interaktive skjermer på mobile stativ som enkelt kan flyttes rundt i rommet for ulike oppsett. Enten at man dedikerer en skjerm til hver gruppe eller at det settes opp flere skjermer i forkant av rom i plenumssesjoner.
  • I tillegg ble det installert en 4,6 meter bred Nureva Wall© og en HDL300 mikrofonplanke.

HDL300 mikrofonplanken kan virke som en uviktig detalj, men er en sentral brikke i rommets funksjon. I tillegg til kamerateknologi vil du ønske at alle som deltar og prater skal høres like godt av eksterne deltagere, med like god lyd tilbake. Nureva HDL300 simulerer over 8000 virtuelle mikrofoner spredt utover et usynlig rutenett etter å ha autokallibrert seg basert på rommets beskaffenhet. Dermed plukker Nureva HDL300 opp alle som prater, uavhengig om man står nær eller langt fra planken.

HDL300-lyd-mikrofonplanke

Teknologien er banebrytende, faktisk disruptiv i sin form da den løser en klassisk lydutfordring man så langt ikke har klart å komme til livs. Man kan til og med avgrense rommet til en sone ved å aktivere ZoneControl ©. De som befinner seg utenfor sonen dempes noe. Lydplanken filtrerer også bort forstyrrende lyd slik at kun stemmene er i fokus.

– Vi er meget fornøyde med løsningen og det har i enda større grad kommet til nytte under Korona-tiden, da vi har kjørt både kurs og ICE-sesjoner virtuelt i rommet. Det at skjermene er på hjul er et annet pluss, da vi triller skjermene inn på grupperom for «Break out sessions» i et ICE-møte. – Bjørn Ungersness, LEAN Communications.

Lean-Communication-ice-integrated-concurrent-engineering

Lean regnes i dag som verdens mest brukte forbedringsmetodikk. Fokus er flyt i arbeidsprosessene og i engasjere alle ansatte i kontinuerlig forbedringsarbeid. Vil du se hvordan rommet benyttes eller er nysgjerrig på kursene til LEAN Communications, ta kontakt med Bjørn Ungersness, bjornu@leancommunications.no

– Første bruksår ble det gjennomført over 40 kurs og ca 20 ICE-sesjoner i dette rommet. Interessen er stor.
– Bjørn Ungersness, LEAN Communications

Les mer om ICE- og VDC-løsninger på her

Post a Comment

error: Content is protected !!