Effekten av gode videomøter - 3C Technology | Audiovisuell ekspertise for deg !

6

mai

Effekten av gode videomøter

I dag krever flere og flere medarbeidere enklere arbeidsmetoder for å støtte profesjonell effektivitet. Videomøter har, for mange, lenge vært begrenset av høye innkjøpskostnader og/eller dårlig nettverksforbindelse. Slik er det ikke lenger. Bedrifter som implementerer denne teknologien, opplever raskt fordelene ved videomøter.

Opprinnelig ble videomøter brukt ganske enkelt for å redusere reisekostnadene. Nå er fordelene med videomøter vidtrekkende. Det har aldri vært enklere å jobbe sammen fra ulike lokasjoner, man kommer raskere til beslutninger, og møtene blir meget tidseffektive. Større kunnskap om fordelene ved samarbeid fremmer veksten av videomøter

Fordelene ved å implementere utstyr til videomøter gir bedriften

Forbedret kommunikasjon mellom ansatte

Bedre forretningsforhold til kunder og leverandører

Tilfredshet hos ansatte som kan jobbe mer effektivt

Forbedret konkurransefortrinn ved å ta raskere beslutninger

 I en undersøkelse med 4.700 brukere ble de viktigste fordelene ved videomøter :

Økt effektivitet og produktivitet – 94%

Økt effekt av diskusjoner – 88%

Hurtig beslutningstaking – 87%

Redusert reise – 87%

Fordelene med videomøter dreier seg om ett sentralt punkt: Vi går raskere mot målene våre når vi kan se og samhandle med menneskene vi jobber med.

Post a Comment

error: Content is protected !!