Digital Skilting - brukervennlige løsninger for infoskjermer og intern info

Digital Skilting

Digital Skilting

Digital Skilting

Dynamisk skilting og infoskjermer

Infoskjermer og digital skilting er like aktuelt i butikker og handlesentre som på skoler, hotell og internt i bedrifter og organisasjoner.

Hos oss finner du solid kompetanse og erfaring med hva som virker for deg. Vi har hovedsaklig jobbet med effektiv intern-kommunikasjon. Der brukes gjerne eksisterende systemer til å bidra med dynamisk innhold. Men vi har også erfaring med brede retail løsninger. Både i svært krevende miljøer og i store utrullinger over mange lokasjoner.

For oss er digital skilting vellykket når medarbeidere, kunder og besøkende finner rett informasjon på rett sted til rett tid. Da er man avhengig av en brukervennlig og stabil plattform. Den må kunne publisere innhold over nett, og ut til gode visningsflater. Disse kan være alt fra små hylleskjermer, vanlige infoskjermer eller store videovegger og LED løsninger. Men det er også viktig at flere kan bidra med sin informasjon, enten det er nasjonalt, regionalt eller lokalt.

Det er også en klar trend at informasjon til skjermer også brukes til publisering til ansattes mobiler. Du kan til og med få data over hvem som har lest viktig informasjon, og sende påminnelse til de som mangler.

Uansett om du skal publisere til skjermer eller mobil, så er det viktig å kunne sortere mottakere. I våre systemer har du full fleksibilitet. Du kan lage kanaler, og du kan dele inn i flater på skjerm som er uavhengig av hverandre. Hver flate kan du styre separat. Og du får god digital skilting når du sender noe informasjon til alle og ellers spesifiserer mottakere. Som er enkelt og intuitivt å gjøre.

Digital skilting kommer i mange former. Vi er kjent med hva som virker og hvordan du oppnår suksess.
Med lang erfaring fra flere av markedets beste systemer for digital skilting er vi partneren for deg.

Les mer om vår foretrukne plattform HER

Vi bistår deg med alt fra en infoskjerm i resepsjonen eller vinduet til komplette systemer.

error: Content is protected !!